Newsletter ASIL

Primesc

Noutăţi

la Editura Academica

Macovei Viorica Maria, Costin Gheorghe Miron
Laptele, aliment-medicament

Florea Traian (editor), Dima Stefan (editor), Costin Gheorghe Miron (editor), Bahrim Gabriela, Banu Iuliana, Borda Daniela, Cîrîc Alexandru, Elisei Alina, Segal Rodica, Stanciu Silvius, Turtoi Maria
Microîncapsularea pentru sisteme alimentare

Buletinul de Informare pentru Industria Laptelui la două decenii de existenţă

biil20

În secolul trecut, în industria laptelui progresele tehnice şi tehnologice au fost spectaculoase. Să comparăm doar procedeele aplicate în urmă cu 50 sau 100 de ani pentru conservarea laptelui, fabricarea produselor lactate acide, a brânzeturilor sau untului, a laptelui concentrat sau praf, procesele de valorificare a produselor secundare rezultate în industria laptelui, cu cele utilizate în prezent, pentru a constata progresele înregistrate.
La baza acestor progrese a stat fără îndoială cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, efortul unor specialişti cărora omenirea le va rămâne datoare. La toate acestea un rol esenţial l-a avut schimbul de informaţii, prin toate mijloacele, care au înregistrat şi ele o dezvoltare rapidă, de la mesajul scris la cel transmis electronic.
În anul 1986, prin preocuparea unui grup de specialişti entuziaşti, din învăţământ, cercetare şi producţie, a fost editată publicaţia intitulată "Buletin de Informare pentru Industria Laptelui", cu apariţie neîntreruptă până în prezent, timp de 20 de ani.

 

După înfiinţarea Asociaţiei Specialiştilor din Industria Laptelui din România, Buletinul de Informare pentru Industria Laptelui a devenit publicaţia acestei asociaţii, care a întreţinut permanent interesul membrilor săi pentru noutăţile tehnico-ştiinţifice din domeniu, regăsite în paginile acestei reviste.
Fiind o revistă cu apariţie trimestrială, înseamnă că în intervalul 1986–2005, au fost editate 80 de numere ale BIIL, reprezentând un volum de peste 6.500 pagini, într-un număr de aproape 13.000 de exemplare, scrise de peste 300 de autori. Dintre aceştia, o contribuţie importantă au avut cadrele didactice de la Departamentul de Ştiinţa şi Tehnologia Laptelui din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, colectivul Laboratorului de Tehnologia Laptelui din Institutul de Cercetări Alimentare din Bucureşti, precum şi numeroşi specialişti din unităţi productive. Distribuţia autorilor după provenienţă este următoarea: din producţie: 199, din învăţământul superior: 60, din cercetare-proiectare: 25, din alte ţări (SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Portugalia, Siria): 10.

BIIL este acum oferit pentru schimb la 12 instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, precum şi la asociaţii de profil din ţări europene. Dar, principalul beneficiar rămâne industria laptelui din România pentru care această publicaţie este în continuare singura din domeniu.

Şi dacă unele produse, procedee, metode de control şi analiză, cel puţin o idee din cuprinsul revistei, au fost reţinute de cititori, cei care se ocupă de destinele acestei publicaţii se pot declara mulţumiţi.

Este interesant de remarcat că Buletinul de Informare pentru Industria Laptelui a fost supusă procedurilor specifice, fiind acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România (prin Centrul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie) fiind clasificată în rândul revistelor tehnico–ştiinţifice importante din ţara noastră.

Cu prilejul aniversării a 20 ani de apariţie neîntreruptă, Consiliul ASIL doreşte să adreseze tuturor colaboratorilor şi abonaţilor, urări de noi succese şi o cooperare fructuoasă cu redacţia BIIL, care să ridice nivelul revistei la înălţimea aşteptărilor.